ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing voor alle lessen, themalessen en workshops, cursussen, bijscholingen, activiteiten en voor alle cursisten.

 2. Deelname aan een les betekent dat de cursist akkoord is met de algemene voorwaarden. Persoonsgegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en niet aan derden worden verstrekt.

 3. Eens per week zal er een nieuwsbrief gestuurd worden. Indien de cursist of lezer deze niet meer wilt ontvangen kan de cursist zich via de link in de nieuwsbrief afmelden.

 4. Deelname aan de lessen geschiedt geheel op eigen risico van de cursist.

 5. Het is verplicht om lichamelijke klachten, blessures en/of zwangerschap vooraf de les te melden aan de docent. Bij twijfel of er deelname aan een les mogelijk is dient de cursist de huisarts te raadplegen.

 6. YogaZenter kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel en blessures voor, tijdens of na de les.

 7. YogaZenter kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of verlies van eigendommen van de cursist voor, tijdens of na de les.

 8. YogaZenter behoudt zich het recht om cursisten te weigeren voor deelname aan de lessen indien zij dit passend vindt.

 9. Het is niet toegestaan om voedsel in de yogaruimte te nuttigen. Water mag in afsluitbare flessen meegenomen worden.

 10. Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld te zijn tijdens de les.

 11. De yogaruimte mag niet met schoenen betreden worden.

 12. Betaling van het lesgeld, zowel voor een abonnement als voor een losse les, dient voor de les voldaan te zijn.

 13. Een les annuleren kan kosteloos 8 uur voor aanvang van de les.

 14. Bij het niet afmelden voor een les zal er geen restitutie plaatsvinden van het lesgeld. Indien men een lessenkaart heeft, wordt de les afgeschreven van de lessenkaart.

 15. Bij het drie keer niet op komen dag bij een les, zonder bericht, zal er een boete opgelegd worden van € 5,-.

 16. Wanneer er een betalingsachterstand is opgetreden behoudt YogaZenter het recht om de cursist te weigeren in een les.

 17. Een eerste proefmaand met korting geldt alleen op alle yogalessen en is niet van toepassing op workshops en/of andere activiteiten.

 18. Het abonnement (indien van toepassing) is persoonsgebonden en kan niet overgedragen worden aan anderen.

 19. Abonnementen en lessenkaarten gelden alleen voor yogalessen en zijn niet van toepassing op workshops en andere activiteiten.

 20. Abonnementen lopen maandelijks automatisch door. Abonnementen kunnen voorafgaand de nieuwe maand opgezegd worden per e-mail. Er vindt geen restitutie plaats wanneer het abonnement opnieuw is ingegaan zonder opzegging.

 21. Lessenkaarten zijn een jaar geldig.

 22. YogaZenter behoudt zich het recht om lessen (2 uur van te voren) of workshops (1 dag van te voren) te annuleren wanneer er onvoldoende aanmeldingen zijn.

 23. Een workshop of les welke buiten het reguliere rooster valt kan 24 uur van te voren kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering tot 8 uur voor aanvang zal er 50% in rekening gebracht worden. Bij annulering korter dan 8 uur van te voren, zal het volledige lesgeld in rekening gebracht worden.

 24. YogaZenter behoudt zich het recht om tussentijds het lesgeld te verhogen. Zij zal de cursisten hiervan tijdig op de hoogte stellen.

 25. Vrije dagen genomen door cursisten zullen niet voor rekening van YogaZenter zijn. Indien de cursist minimaal twee weken achter elkaar afwezig is kan in overleg het abonnementsgeld worden aangepast, mits dit uiterlijk twee weken van te voren is aangegeven.

 26. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.

 27. YogaZenter zal op officiële nationale feestdagen gesloten zijn, tenzij anders vermeld is via nieuwsbrief en/of website.

 28. Wanneer YogaZenter sluit i.v.m. ziekte of andere onverziene omstandigheden zal zij de cursisten op de hoogte stellen. Wanneer de afwezigheid langer geschiedt dan één week zullen de kosten van het abonnement worden aangepast.

 29. YogaZenter behoudt zich het recht om ten alle tijden lestijden, locatie en lesinhoud te wijzigen.

 30. YogaZenter behoudt zich het recht om ten alle tijden de algemene voorwaarden te wijzigen. Zij zal de cursisten op de hoogte stellen. De nieuwste versie is altijd terug te vinden op de website.